Pravidla 1.ZHL 2013-2014


A.   Soupisky mužstev a pravidla registrace
B.   Herní systém
C.   Organizační opatření
D.   Rozhodčí
E.   Závěrečná ustanovení

A.   Soupisky mužstev a pravidla registrace

1. ZHL se hraje dle soupisek mužstev, které budou nahlášeny v počtu 30 hráčů starších 16 let. U každého hráče bude na soupisce uvedeno rodné číslo a číslo dresu. Uzávěrka soupisek se stanovuje do 20.8. Startovné činí 1000 Kč. Tuto částku je povinna zaplatit kontaktní osoba (dále osoba odpovědná, v textu OO), po dohodě s vedoucím soutěže dohodnutým způsobem (hotově či převodem). Termín je shodný s uzávěrkou soupisek. Od této doby je soutěž uzavřena pro další mužstva, (pokud se vedoucí stávajících týmů nedohodnou jinak).

2. Na soupisce týmu 1.ZHL může být pouze ten hráč, který současně nehraje jinou organizovanou soutěž registrovanou ČSLH, kromě hráčů okresního přeboru, jednoho hráče krajského přeboru a jiné podobné soutěže jako ZHL. Například: Záhorské hokejové extraligy, Noční hokejové ligy Prostějov a podobně.
      
- dříve registrovaní hráči v mužské soutěži vyšší než okr. přebor mohou být na soupisce nejdříve po době 3 let od ukončení aktivní činnosti. Vyjímku tvoří pouze jeden hráč na tým, který skončil dříve než před třemi roky.
- Hráči všech žákovských hokejových kategorií, se mohou zúčastnit 1.ZHL ihned po skončení aktivní činnosti.
- na soupisku lze doplnit nebo vyměnit 5 hráčů pouze do konce 1 kola základní části soutěže, změna musí být nahlášena vedoucímu soutěže před začátkem druhého kola soutěže. Přestup hráčů mezi týmy 1.ZHL je povolen pouze po skončení sezóny.
- je povoleno hostování brankaře, výhradně hrajícího v 1.ZHL tato skutečnost bude uvedena v zápise o utkání.
- každý tým může mít na soupisce max. 5 hráčů, kteří dosáhli vyšší úrovně MUŽSKÉ HOKEJOVÉ SOUTĚŽE než okresní přebor. Toto pravidlo zaniká, pokud hráč dosáhne 40let věku.

3. Zápis o utkání bude psán vždy před začátkem utkání. Tento podpisem stvrdí oba kapitáni. Odpovědnost za zápis nese domácí mužstvo dle rozlosování, tzn. kapitán mužstva. Píší se vždy čísla dresů a jména.

4. Hráči nastupují k utkání pouze v případě, že jsou schopni doložit svou totožnost občanským průkazem či obdobným dokladem (ŘP, pas). Konfrontaci hráčů lze provést dle pravidel do začátku třetí třetiny utkání. V případě oprávněné konfrontace končí utkání kontumačně 5-0, kontumovaný tým platí pokutu 500,- Kč vedení soutěže a do jejího zaplacení jsou všechna jeho utkání kontumována. Soutěž se hraje dle pravidel ČSLH.

B.   Herní systém

1. O konečném pořadí v základní části rozhodují:
a.   body
b.   body ze vzájemných zápasů
c.   skóre ze vzájemných zápasů
d.   vyšší počet vstřelených branek

2. Soutěž bude probíhat dvoukolově, kde hraje každý s každým.V případě ukončení utkání s nerozhodným výsledkem si jednotlivé celky připisují 1 bod. Za vítězství 2 body.

3. Po ukončení základní části se hraje PLAY OFF, systémem, ( 1.-8.; 2.-7.; 3.-6.; 4.-5). Týmy na dalších místech se play off neúčastní. Čtvrtfinále a semifinále se hraje na 2 vítězná utkání. Finálová serie se hraje na tři výhry.Zápas o třetí místo se hraje jen jeden a to jen tehdy, pokud o to poražené semifinálové týmy projeví zájem. Jinak třetí místo obsadí tým, který zápas hrát chtěl a namá soupeře. Pokud zájem neprojeví ani jeden z nich automaticky je třetí ten, kdo byl postaven výše po konci základní části.

4. Při nerozhodném výsledku zápasů PLAY OFF rozhodují samostatné nájezdy, které se provedou ihned po skončení základní hrací doby. Nájezdy se jedou v první sérii po třech. V případě nerozhodného výsledku systémem náhlá smrt. Nájezdy začíná hostující tým.

5. Oddechový čas je povolen kdykoliv po dobu zápasu, střídání stran je pro všechny povinné.

C.   Organizační opatření

1. Riziko úrazů bere každý hráč sám na sebe, hraje se tak, abychom se nezranili navzájem!!!!!!!

2. Hrací doba základní části je 60 minut hrubého času hry, posledních 5 minut utkání se hrají v čase čistém stejně jako posledních 5 minut utkání v play-off. Toto pravidlo se neuplatní v případě dohody obou soupeřů s rozhodčím v případě jasného vývoje utkání.

3. Vyloučený hráč odpykává trest na trestné lavici 3 minuty hrubého času. Při vyloučení hráče do konce utkání následuje stop na další následující zápas, při opětovném vyloučení stejného hráče stop na 3 další následující zápasy. Po třetím vyloučení stejného hráče do konce zápasu následuje projednání přestupku vedením soutěže a rozhodčími. Trestanému hráči se poté sdělí verdikt o trestu, který může skončit i vyloučením z 1. ZHL. Proviněný hráč po tuto dobu nemůže nastoupit do utkání. O veškerých trestech v utkání bude poznámka v zápisu o utkání. Trest hráče za inzultaci rozhodčího je STOP na 10 následujících utkání. Při opětovném incidentu stejného hráče následuje vyloučení ze soutěže do konce sezóny. Všechny nedokončené tresty se přenáší do následující sezóny.

4. Mužstvo, které nepřijede na zápas, prohrává kontumačně 5 : 0, hradí vzniklé výlohy ( musí se omluvit za neúčast) za celou ledovou plochu po dohodě s vedoucím soutěže, nejpozději však do 3 dnů od utkání.

5. Kompletní hokejová výstroj je povinná, jinak rozhodčí nepustí hráče na ledovou plochu.

6. Při zranění brankáře se čeká 10 minut na převlečení náhradního brankáře. V případě, že do konce utkání zbývá 10 minut a méně, je povinnost dohrát zápas v 6-ti hráčích bez 10-ti minutové čekací doby.

7. V případě stejné barvy dresů se domácí mužstvo převleče do náhradních dresů černé barvy s čísly, uložených u rozhodčích. Po utkání je neporušené zpět vrátí do šatny rozhodčích.

8. O každém utkání bude vyhotoven zápis, který bude obsahovat střelce branek a asistence, celkový výsledek utkání, tresty jednotlivých hráčů, prezenci hráčů (prezence stačí vyznačením na kterém postu hráč nastoupil: U-útočník, O-obránce a G-golman) a podpisy kapitánů. Bude-li vyloučen hráč do konce utkání, bude to taktéž napsáno v zápisu. Kapitáni svým podpisem stvrzují průběh i výsledek zápasu. Dále tam bude podepsán i rozhodčí.

9. Kapitán domácího mužstva je povinen odevzdat zápis o utkání rozhodčímu k podpisu, který ho uloží na vrátnici ZS, kde je připraven k vyzvednutí vedoucímu soutěže. Soupisky mužstev potvrzené vedoucím soutěže s jednotlivými zápisy o utkání jsou uloženy v šatně rozhodčích.

D.   Rozhodčí

1. Honorář obou rozhodčích a časomíry byl odhlasován částkou 700 Kč na zápas. Částku hradí hrající mužstva napůl.

2. Rozhodčí musí dát vědět 24 hodin před začátkem utkání, že se nedostaví, nebo za sebe zajistí náhradního rozhodčího.

3. Pokud se rozhodčí bez omluvy nedostaví, bude pokutován částkou 500kč , kterou je povinen zaplatit do 3 dnů vedoucímu soutěže.

4. Rozhodčí je povinen se dostavit na ledovou plochu na začátku času stanoveného dle rozpisu ledu, nejpozději 5 min po tomto čase. Za každých započatých 5 min zpoždění hradí vedoucímu soutěže pokutu 50 Kč (ihned po utkání). Utkání začíná po 5. minutovém rozbruslení. Rozhodčí bude dodržovat zhruba 3 minutové přestávky mezi jednotlivými třetinami.

E.   Závěrečná ustanovení

1. Náklady vzniklé s úhradou utkání (ledová plocha, rozhodčí) se budou hradit dle skutečných nákladů vzniklých jednotlivým mužstvům ve stejném poměru ve stanovených termínech vedoucímu soutěže, který provádí platby na ZS.

2. Hraje se o putovní pohár, dále o malé poháry, které zůstávájí týmům na prvních třech místech. Vyhodnocen bude také vítěz kanadského bodování střelců základní části 1.ZHL.

3. Hráč, který neodehrál minimálně 5 zápasů základní části, nesmí nastoupit do PLAY-OFF. Výjimku tvoří dlouhodobější zranění hráče a prokazatelné okolnosti, kvůli kterým nemohl nastoupit k zápasům 1.ZHL.

4. Nejvyšší orgán soutěže tvoří výbor 1.ZHL, který je tvořen vedoucími jednotlivých hrajících týmů. Vedoucho týmu může zastupovat kapitán, který má taktéž rozhodovací hlas. Výbor v čele s předsedou má právo schvalovat, navrhovat, měnit, rušit a jinak pozměňovat pravidla soutěže, tresty i další věci spojené se soutěží samotnou. Schůzi může svolat jakýkoliv člen výboru samostatně. Schůze výboru je usnášení schopná, pokud se na ní dostaví minimálně 2/3 řádných členů. Hlasování o změnách je platné, pokud se vysloví pro jednu s variant nadpoloviční většina přítomných členů výboru 1.ZHL.

Úkolem těchto pravidel není nikomu nic nařizovat, ale zajistit pro tuto soutěž co nejširší základnu hráčů a při tom zachovat 1.ZHL jako soutěž kde může kdokoliv porazit kohokoliv. A proto pokud máte někdo nějaký jiný nápad, tak neváhejte a klidně se o něj podělte.

ANTL