Záhorská Hokejová Liga
Nová stránka 3

 
Záhorská Hokejová Liga - Pravidla soutěže

Pravidla soutěže pro sezonu 2004-2005

A.   Soupisky mužstev a pravidla registrace

B.    Herní systém

C.   Organizační opatření

D.   Rozhodčí

E.   Závěrečná ustanovení

 

A.   Soupisky mužstev a pravidla registrace

 

1.      1. ZHL se hraje dle soupisek mužstev, které budou nahlášeny v počtu 22 hráčů starších 16 let. Uzávěrka soupisek se stanovuje do 15.8.2005. Startovné činí 2000 Kč. Tuto částku je povinna zaplatit kontaktní osoba (dále osoba odpovědná, v textu OO), po dohodě s vedoucím soutěže dohodnutým způsobem (hotově či převodem). Termín je shodný s uzávěrkou soupisek. Od této doby je soutěž uzavřena pro další mužstva. OO vystupuje s plnou mocí podepsanou mužstvem, které ji pověřuje.

2.      Na soupisce 1. ZHL může být pouze ten hráč, který současně nehraje jinou  organizovanou soutěž s výjimkou:

-     1 hráč do mužstva současně registrován v okresním přeboru

-     dříve registrovaní hráči v soutěži vyšší než  okr. přebor mohou být na soupisce po době 5 let od ukončení aktivní činnosti

-     registrace v soutěži OP na soupisce bude zapsána poznámkou „SR“

-     3 hráče na soupisku lze doplnit pouze v polovině základní části soutěže, změna musí být nahlášena ved. soutěže před začátkem druhého kola soutěže

-     výjimku z těchto ustanovení tvoří jmenovitě Dalibor Sedlář, HC Žopy, Martin Kolář, BAR 110 Hranice, se kterými může nastoupit další 1 hráč současně registrován v OP (označení v soupisce platí stejně), další výjimky lze povolit pouze hlasováním  OO na dohodnuté schůzce s ved. soutěže  

3.   Zápis o utkání bude psán vždy před začátkem utkání. Tento podpisem stvrdí oba kapitáni mužstev.Odpovědnost za zápis nese domácí mužstvo dle rozlosování, tzn. kapitán mužstva.  Píší se  vždy čísla dresů a jména. Výsledek utkání lze sdělit okamžitě po ukončení na tel.číslo 606793929. 

4.      Hraje se na občanský průkaz nebo jiný,  tomu odpovídající průkaz totožnosti. (řidičský průkaz nebo pas). Bez tohoto  nesmí hráč nastoupit. Kapitáni obou mužstev mají možnost provést kontrolu podle výše uvedených dokladů. Tuto kontrolu lze uskutečnit do konce druhé třetiny utkání dle herních hokejových pravidel  ČSLH. V případě oprávněné konfrontace prohrává kontrolované mužstvo kontumačně 5:0 zaplatí sankci 500,- Kč. Tato je splatná u vedoucího soutěže do tří dnů po ukončení utkání. V případě nezaplacení sankce jsou kontumována všechna utkání až do jejího zaplacení. Ostatní dění na ledě se řídí pravidly ČSLH . 

5.      Na soupisce mužstva bude označen kapitán.

 

B. Herní systém

 

1.      O konečném pořadí v základní části rozhodují:

a/ body

b/ body ze vzájemných zápasů

c/ skóre ze vzájemných zápasů

d/ vyšší počet vstřelených branek 

2.      V případě ukončení utkání s nerozhodným výsledkem si jednotlivé celky připisují 1 bod. Za vítězství 2 body. 

3.      Soutěž bude probíhat dvoukolově -  každý s každým. Po ukončení základní části se hraje PLAY OFF, systémem  1.-8.; 2.-7.; 3.-6.; 4.-5. na dvě vítězná utkání. Mužstva na dalších místech se PLAY – OFF neúčastní. 

               4.      Střídání stran je na dohodě mužstev a bude stanoveno před utkáním.

  

C. Organizační opatření

 

1.      Riziko úrazů bere každý hráč sám na sebe, hraje se tak, abychom se nezranili navzájem!!!!!!! 

2.      Hrací doba základní části je 60 minut hrubého času hry, v play-off se hraje posledních 5 minut 3. třetiny času čistého.  

3.      Vyloučený hráč odpykává trest na trestné lavici – 3 minuty hrubého času. Při vyloučení hráče do konce utkání následuje stop na další následující zápas, při opětovném vyloučení stejného hráče stop na 3 další následující zápasy. O tomto je poznámka v zápise o utkání. Vyloučení hráče v posledních 5 minutách v   play – off  je na 2 min čistého času hry. 

4.      Mužstvo, které nepřijede na zápas, prohrává kontumačně 5 : 0.,  hradí vzniklé výlohy ( musí se omluvit za neúčast) za celou ledovou plochu po dohodě s vedoucím soutěže, nejpozději však do 3 dnů od utkání.

 5.     Kompletní hokejová výstroj je povinná, jinak rozhodčí nepustí hráče na ledovou plochu.

 6.     Při zranění brankáře se čeká 10 minut na převlečení náhradního brankáře. V případě, že do konce utkání zbývá 10 minut a méně, je povinnost dohrát zápas v 6-ti hráčích bez 10-ti minutové čekací doby.

 7.     V případě stejné barvy dresů obou mužstev se domácí tým napsaný na rozlosování 1. ZHL podřídí barvě dresu hostů.

 8.      Není dovolen oddechový čas.

 9.     O každém utkání bude vyhotoven zápis, který bude obsahovat výsledek střelce branek a asistence, celkový výsledek utkání a podpisy kapitánů. Bude-li vyloučen hráč do konce utkání, bude to taktéž napsáno v zápisu. Kapitáni svým podpisem stvrzují průběh i výsledek zápasu. Dále tam bude podepsán i rozhodčí.

 10.   Kapitán domácího mužstva je povinen odevzdat zápis o utkání rozhodčímu, kde je složka I.ZHL uložena. Zápisy si může vyzvednout pouze vedoucí soutěže, který zajistí jejich přepis na stránky ZHL a archivuje je.

  

D.   Rozhodčí

 

1.      Honorář rozhodčího a časomíry byl odhlasován částkou 250 Kč na zápas. Částku hradí hrající mužstva napůl.  

2.      Rozhodčí musí dát vědět 24 hodin před začátkem utkání, že se nedostaví, nebo za sebe zajistí náhradního rozhodčího.

 3.     Pokud se rozhodčí bez omluvy nedostaví bude pokutován částkou   200 Kč. Tato částka propadne na ceny a upomínkové předměty a ceny dle umístění.

 4.     Rozhodčí je povinen se dostavit na ledovou plochu na začátku času stanoveného dle rozpisu ledu, nejpozději  5 min po tomto čase.  Za každých započatých  5 min zpoždění hradí vedoucímu soutěže pokutu 50 Kč (ihned po utkání).  Utkání začíná po 5. minutovém rozbruslení. Rozhodčí bude dodržovat zhruba 5 minutové přestávky mezi jednotlivými třetinami.

  

E.   Závěrečná ustanovení

 

1.      Náklady vzniklé s úhradou utkání (ledová plocha, rozhodčí) se budou hradit dle skutečných nákladů vzniklých jednotlivým mužstvům ve stejném poměru.

 

2.      Hraje se o putovní pohár. Dále o malý pohár, který zůstává vítězi.